Loại bỏ mụn đầu đen bằng việc tẩy da chết thường xuyên.